Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/385
Title: Облікова політика
Authors: Сердюк, В.М.
Бешуля, І.В.
Гевлич, Л.Л.
Панкова, М.М.
Keywords: Облікова політика
Issue Date: 2013
Description: У навчальному посібнику викладені теоретичні положення та прикладні аспекти облікової політики. Відображено методологію і методику формування облікової політики. Подані ситуативні завдання, тести з облікової політики. Навчальний посібник побудований з урахуванням вимог кредитно-модульної системи, тому особливу увагу приділено організації контролю засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок. З цією метою наведено приклади завдань для поточної атестації з авторським рішенням. Цей посібник становить інтерес не тільки для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, а й для слухачів системи закладів післядипломної освіти, аспірантів, бухгалтерів-практиків і аудиторів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/385
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГевличЛ_Обл.політика_посібник.pdf2,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.