Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/393
Title: Використання вудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу
Authors: Гевлич, Л.Л.
Гевлич, І.Г.
Keywords: Суб’єкт малого підприємництва
Контроль
Внутрішній аудит
Незалежний зовнішній аудит
Інвентаризація
Ефективність
Issue Date: 2016
Description: В умовах існуючої економічної кризи вітчизняні суб’єкти господарювання намагаються оптимізувати витрати. У випадку невеликих підприємств це проявляється у намаганнях скоротити, перш за все, невиробничі витрати. У цьому сенсі багатьом підприємцям витрати на організацію контролю можуть здатися зайвими, а доцільність залучення експертів для проведення фінансової діагностики бізнесу навіть не розглядається. Численні сучасні дослідники проблеми підвищення ефективності діяльності вітчизняних малих підприємств також не вважають за можливе розглядати контрольні процедури як засіб оптимізації діяльності підприємств малого бізнесу, що робить тему дослідження актуальною та такою, що має практичну значущість. У роботі розглянуто критерії ідентифікації суб’єктів малого підприємництва за національним законодавством, роль малих підприємств у національній економіці України, напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема, спрощення складу фінансової звітності. Доведена необхідність та економічна доцільність організації контролю на підприємствах, наведені законодавчі вимоги та відповідальні за це особи. Надано поняття незалежного зовнішнього аудиту за законом України «Про аудиторську діяльність», приклади аудиторських послуг, випадки обов’язкового проведення щорічного аудиту фінансової звітності. Сформульовані висновки щодо можливості використання незалежного аудиту при підвищені ефективності діяльності підприємств різних груп в сфері малого бізнесу. Досліджено поняття внутрішнього аудиту, наведені приклади складових системи внутрішнього контролю – середовища контролю та заходів контролю. Розглянуто сутність, необхідність, роль інвентаризації на підприємстві, випадки обов’язкового її проведення. Сформульовані висновки за результатами дослідження. Визначені напрями подальших досліджень.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/393
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.