Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/398
Title: Екологічні аспекти економічного ефекту реалізації енергозберігаючих заходів у сучасній Україні
Authors: Гевлич, Л.Л.
Гевлич, І.Г.
Keywords: Екологія
Економічний ефект
Енергозберігаючі заходи
Опалювальні пристрої
Забруднення
Чисельне моделювання
Issue Date: 2016
Description: З урахуванням енергодефіцитності та енергоємності вітчизняної економіки, важкого економічного становища країни та політичного фактору вибір на користь відновлюваних джерел енергії є неминучим, що робить дослідження економічного та екологічного ефекту заходів реалізації стратегії енергозбереження в сучасних умовах господарювання важливим теоретичним та практичним завданням. Різні аспекти розвитку енергозбереження в Україні розглядалися у численних роботах вітчизняних вчених, але аналіз екологічного ефекту переходу з газу на тверде паливо в рамках промислового та побутового використання залишився поза межами розгляду, що робить дане дослідження актуальним. Метою дослідження є ідентифікація загроз, що виникають у зв’язку із загальнонаціональною тенденцією переходу опалювальних пристроїв з газу на тверде паливо в межах як суб’єктів господарювання, так і домогосподарств. У роботі досліджені пріоритети Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., стимули, що використовуються державою у її рамках, втілені заходи та їх найближчі перспективи. Зроблений висновок щодо відсутності реальних досліджень економічної та екологічної доцільності заміни газу твердим паливом в межах приватних домогосподарств та суб’єктів господарювання промислового сектору. На основі узагальнення інструментальних вимірів ряду дослідників та додаткових даних констатовано, що заміщення газу твердим біопаливом супроводжується збільшенням навантаження на оточуюче середовище і підвищенням його токсичності для людини. Акцентовано увагу, що наразі в країні не встановлені нормативи концентрацій забруднюючих речовин у викидах та не ведеться моніторинг щодо автономних поквартирних систем опалення, дахових, вбудованих та прибудованих котелень малої потужності, що може призвести до погіршення екологічної ситуації. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисельного моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах багатоповерхової житлової забудови. За результатами дослідження сформульовані висновки, намічені перспективи подальших досліджень.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/398
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГевличЛ_Екологічні_аспекти_економічного_ефекту.pdf576,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.