Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/423
Title: Компетентісний підхід при підготовці сучасного будівельника
Authors: Гевлич, І.Г.
Гевлич, Т.І.
Keywords: Компетентності
Уміння
Інженер-будівельник
Навчання протягом життя
Самостійна робота студента
Науково-дослідна робота
Issue Date: 2018
Description: Сучасний стан розвитку економіки України викликає необхідність підготовки фахівців, які володіють системою професійних теоретичних знань та практичних навичок, що задовольняють вітчизняним та міжнародним вимогам. Метою роботи є дослідження напрямів та інструментів реалізації компетентнісного підходу при підготовці інженера-будівельника. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновані шляхи покращення процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, намічені перспективи подальших досліджень.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/423
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гевлич І_Компетентісний підхід.pdf923,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.