Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/434
Title: Іменниково-морфологічні ідентифікатори: структурна типологія (іменниково-морфологічний рід)
Authors: Краснобаєва-Чорна, Ж.В.
Загнітко, А.П.
Keywords: Іменниково-морфологічний ідентифікатор
Одноелементний морфологічний ідентифікатор
Двохелементний морфологічний ідентифікатор
Трьохелементний морфологічний ідентифікатор
Флексія
Іменниково-морфологічний рід
Issue Date: 2020
Description: Розглянуто особливості вираження іменниково-морфологічної ідентифікації зі встановленням закономірностей її вияву в межах морфологічних форм іменникового роду. Встановлено структурну типологію іменниково-морфологічних ідентифікаторів із внутрішнім диференціюванням одноелементних, двохелементних і трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів. Констатовано, що в межах диференціації іменників за родами найпослідовніше виявляється одноелементний структурний ідентифікатор, що поступово втрачає свою силу через розширення функційного поля двох- та трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/434
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загнітко_ЛС_39_2020.pdf551,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.