Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/489
Title: Методичні вказівки для виконання семінарсько-практичних занять із педагогіки
Authors: Зарішняк, І.М.
Keywords: Методичні вказівки
Педагогіка
Issue Date: 2019
Description: Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми з дисципліни. Навчальне видання призначене для студентів вищих закладів освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія». Методичні вказівки створено з метою покращення умов аудиторної та самостійної роботи студентів. Вони містять плани занять із зазначенням теми, обсягу аудиторних годин та переліку питань, що підлягають розгляду. Практичний блок містить різнорівневі завдання – обов’язкові та творчі. Для поглибленого вивчення теми вказується список літератури, тексти ситуацій для аналізу й умови завдань, які розглядаються на занятті. У додатках вміщено приклади розв’язання завдань для самостійної роботи.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/489
Appears in Collections:Методичні рекомендаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.