Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/490
Title: Правове буття як фундаментальна категорія праворозуміння: становлення та сучасність
Other Titles: Монографія
Authors: Гоцуляк, Ю.В.
Keywords: Правове буття
Монографія
Issue Date: 2020
Description: 8Монографію присвячено дослідженню категорії правового буття як основи праворозуміння через призму різних правових доктрин, а також концептуалізації цієї категорії у теорії права. Актуальність теми обумовлена потребою в утвердженні права як невід’ємної складової буття людини та обґрунтуванні онтологічного положення людини як істоти правової. Наукове значення праці полягає в тому, що розкриття змісту категорії правового буття та її складових дає підстави покласти окрему онтологічну концепцію праворозуміння. У монографії досліджено різні погляди на правове буття, а також поняття, що з ним пов’язані (правова реальність та дійсність, правова істина, правовий атрибут та модус) та запропонована їх авторська інтерпретація. У роботі аналізується зміст правового буття та його атрибутів, що вкладався мислителями у різні історичні періоди. На основі проведеного аналізу запропонована концептуалізація категорії правового буття як основи праворозуміння, що полягає у класифікації та розкритті механізму розгортання атрибутів та модусів правового буття, викладення онтологічної точки зору та світ правових явищ та процесів, утвердженні права як невід’ємної складової становлення та розвитку людини. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків. Відтворення всієї книги або будь-якої її частини без посилання на автора забороняється. Комерційне використання всієї книги або будь-якої її частини будь-якими засобами без письмового дозволу автора забороняється.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/490
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гоцуляк монографія.pdf280,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.