Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/513
Title: Міжрівневий вияв категорії головного компонента односкладного інфінітивного речення
Authors: Коваль, Л.М.
Keywords: Односкладне речення
Інфінітивне речення
Головний компонент
Між‘ярусна кореляція
Предикат
Предикатно-предикатна структура
Предикатно-біпредикатна структура
Issue Date: 2019
Description: У студії проаналізовано стан вивчення односкладного інфінітивного речення в українському та зарубіжному мовознавстві, схарактеризовано головний компонент як ідентифікатор цього різновиду односкладного речення. Установлено формально-синтаксичні вияви головного компонента інфінітивної односкладної конструкції в українській мові, розмежовано його три- та чотириелементний різновиди. Визначено, що зв‘язок формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних параметрів головного компонента інфінітивного речення, незалежно від його структурної репрезентації, зумовлений специфікою синтаксичної деривації інфінітивних конструкцій та морфологічним вираженням основного, допоміжного і зв‘язкового елементів самого головного компонента. Виявлено семантико-синтаксичну базу триелементного головного компонента інфінітивного речення, репрезентовану предикатно-предикатною та предикатно-біпредикатною структурами. Систему між‘ярусних кореляцій чотириелементного головного компонента інфінітивного речення української мови представлено не тільки варіантними виявами предикатно-предикатної та предикатно-біпредикатної структур, а й їхніми сполученнями із семантично елементарним реченням, а також із семантично елементарним реченням та словосполученням.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/513
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.