Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/53
Title: Мікроекономіка
Other Titles: Навчально-методичний посібник
Authors: Калініченко, О. В.
Березіна, Л.М.
Issue Date: 2008
Abstract: Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Мікроеконо- міка». Він містить умовні позначення, зміст дисципліни, тематичний план вивчення дисципліни, плани семінарських і практичних занять, основні теоретичні підходи, питання для дискусії, одноваріантні та багатоваріантні запитання, приклади розв’язку задач, задачі, інтерактивні методи навчання, методичні рекомендації щодо підготовки рефератів, завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, контроль рівня знань, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/53
ISBN: 978-966-364-728-9
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мiкроекономiка_Навч-метод_посiб_Калiнiченко.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.