Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/548
Title: Особливості облікового відображення інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів вітчизняних підприємств
Authors: Іонін, Є.Є.
Ібрагімова, Ю.А.
Keywords: Інтелектуальний капітал
Нематеріальні активи
Об’єкти права інтелектуальної власності
Оцінка
Облік
Ідентифікованість
Issue Date: 2016
Description: Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю задоволення потреб менеджменту у створенні інформаційної підтримки прийняття рішень в сфері управління інтелектуальним капіталом. Статтю присвячено дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням сутності інтелектуального капіталу як соціально-економічної категорії, визначенням критеріїв облікового визнання елементів інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів, а також дослідженням методології оцінки цих об’єктів в момент облікового визнання. У роботі розкриваються теоретико-концептуальні, науково-методологічні та практичні аспекти облікового відображення інтелектуального капіталу. Зокрема, визначаються проблемні аспекти бухгалтерського обліку елементів інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів, а також обґрунтовуються можливості щодо впровадження моделі якісної оцінки людського капіталу в систему бухгалтерського обліку. Розроблені та обґрунтуванні теоретико-методологічні положення і практичні рекомендації із вдосконалення облікового відображення інтелектуального капіталу в обліково-аналітичній системі вітчизняних підприємств.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/548
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економіка і організація 2016 Ібрагімова.pdf807,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.