Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/550
Title: Аналітична компонента фінансового планування суб'єктів господарювання
Authors: Іонін, Є.Є.
Беспалова, А.Г.
Keywords: Фінансове планування
Бюджетування
Грошові потоки
Дебіторська та кредиторська заборгованість
Ліквідність
Платоспроможність
Ринкова вартість
Прибуток
Issue Date: 2017
Description: Розглянуто функціональні можливості аналітичного інструментарію як обов’язкової компоненти фінансового планування в умовах реалізації тактичних і стратегічних цілей в системі фінансового менеджменту. Особлива увага приділяється бюджетуванню грошових потоків на основі коригування показників дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнтів їх оборотності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і національних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено ступінь впливу зміни виручки від реалізації на тривалість обороту оборотних активів. Значення чистого грошового потоку у фінансовому плануванні досліджується у взаємозв’язку з ліквідністю та платоспроможністю суб’єкта господарювання, як передумова максимізації ринкової вартості. Досліджено можливість використання показника витрати на одну грошову одиницю продукції для формування плану доходів і витрат, для проведення його факторного аналізу, а також аналізу рентабельності продажу за рахунок рентабельності окремих виробів та їх структури. Це дає можливість точніше планувати цілу низку показників, цільових орієнтирів фінансового планування, сконцентрувати увагу на можливому пошуку резервів підвищення ефективності роботи.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/550
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економіка і організація_Беспалова.pdf779,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.