Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/553
Title: Оцінка фінансової гнучкості підприємства на основі реалізації концепції збереження капіталу
Authors: Іонін, Є.Є.
Беспалова, А.Г.
Keywords: Фінансова гнучкість
Фінансова стійкість
Фінансовий капітал
Чисті активи
Позичений капітал
Нерозподілений прибуток
Issue Date: 2016
Description: У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти оцінки фінансової гнучкості підприємства на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і, в першу чергу, базової концепції збереження фінансового капіталу. Суттєві ознаки фінансової гнучкості суб’єкта господарювання, найчастіше, пов’язані зі спроможністю швидко формувати необхідний обсяг джерел фінансування і, особливо, за рахунок запозичених коштів. Дослідження функціонального навантаження фінансової гнучкості свідчить про те, що вона має зворотній взаємозв’язок з фінансовою стійкістю. Аналітичним індикатором реалізації концепції збереження фінансового капіталу є коефіцієнт фінансової незалежності, значення якого залежить від структури власного капіталу і, в першу чергу, від нерозподіленого прибутку і резервного капіталу, джерелом яких є чистий прибуток. При цьому слід обов’язково враховувати, що згідно з концепцією фінансового капіталу механізм визнання прибутку пов’язано із зростанням чистих активів, тобто, активів вільних від зобов’язань. Невиконання вимог цієї концепції приводить до збільшення залежності від позиченого капіталу, заборгованості, що може привести до неплатоспроможності і банкрутства, що вступає у протиріччя із концепцією безперервної діяльності.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/553
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оцінка фінансової гнучкості Беспалова-1.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.