Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/58
Title: ФРАЗЕМІКА ТА ФРАЗЕМОГРАФІЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОПАРАДИГМІ
Authors: Краснобаєва-Чорна, Жанна
Issue Date: 2018
Abstract: У підручнику схарактеризовано кваліфікаційні ознаки фраземи з урахуванням вітчизняних і закордонних мовознавчих теорій і з опертям на сучасну наукову парадигму. Простежено специфіку чотирнадцяти фраземних класифікацій: семантичної, семантико-граматичної, експресивно- стилістичної, генетичної, когнітивно-генетичної, ідеографічної, структурної, функційної, з погляду переосмислення компонентів фраземи, за сферою вживання, за лексичним складом, за контекстом (оточенням), за характером оцінки, на основі методу фраземної аплікації. Запропоновано систематизований опис найвідоміших фраземографічних праць ХХ ст. – поч. ХХІ ст., ґрунтований на передмовах до поліграфічних видань, наукових рецензіях, інформації з довідкової літератури тощо.
Description: Адресований здобувачам 1-3 рівнів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» (освітні програми «Прикладна лінгвістика», «Українська мова і література»).
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/58
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasnobaieva-Chorna_2018_Pidruchnyk.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.