Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/604
Title: Тенденції трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки
Authors: Лимар, В.В.
Дем’янова, Ю.О.
Keywords: Фріланс
Цифрова економіка
Ринок праці
Зайнятість
Трудові відносини
Issue Date: 2020
Abstract: Стаття присвячена дослідженню тенденцій трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки. Визначено ознаки трансформації світового ринку праці. Досліджено особливості розвитку фрілансу в умовах формування цифрової економіки. Проведено аналіз світових тенденцій поширення фрілансу. Доведено, що на даний час фріланс охопив більшість країн світу і розвивається надто швидкими темпами. За результатами SWOT-аналізу з’ясовано, що позитивними сторонами фрілансу для виконавця є свобода вибору роботи, економія часу та можливість отримати дохід, вищий за регіон проживання особи. Разом з цим така робота може бути нестабільною, з низьким рівнем соціальної захищеності та відсутністю кар’єрного росту. Для замовника позитивним є скорочення витрат, пов’язаних із орендою приміщення, витратами та офісне обладнання та канцелярію, преміями, надбавками, соціальними виплатами тощо. Хоча при цьому можуть виникнути проблеми із контролем якості роботи фрілансера. Виявлено основні проблеми соціально-трудових відносин фрілансерів серед яких порушення умов оплати праці, соціальна незахищеність та дискримінація. Проаналізовано приклади регулювання діяльності фрілансерів в деяких країнах Європи та США. Доведено що необхідним є удосконалення правового регулювання фрілансу в трудовому законодавстві з метою визначення прав і обов’язків сторін, які вступають у такі відносини.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/604
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf462,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.