Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/617
Title: Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем
Authors: Савченко, М.В.
Шкуренко, О.В.
Keywords: оцінка, безпека, інтегральний підхід, економічна безпека
Issue Date: 2019
Abstract: Мета статті полягає у дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу й оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем, розробці інтегрального підходу щодо оцінки та визначенні на її основі рівня економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування соціально-економічної системи потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня її економічної безпеки. Проаналізовано методичны підходи щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи з виявленням переваг і недоліків. Результатом аналізу чинних методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи стали висновки щодо необхідності розробки інтегрального підходу. У статті обґрунтовано етапи оцінки економічної безпеки соціально-економічної системи. На основі запропонованого підходу проведено оцінку економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є обґрунтування оцінки втрати економічної безпеки соціально-економічною системою, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні деяких понять і їх логічному використанні у практичній діяльності.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/617
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_business-inform-2019-1_0-pages-199_207_Савченко М (10).pdf562,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.