Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/619
Title: РОЗВИТОК КАТЕГОРІАЛЬНОГО БАЗИСУ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»
Other Titles: DEVELOPMENT OF CATEGORICAL BASIS «ECONOMIC SUSTAINABILITY»
Authors: Савченко, Марина
Keywords: система, стійкість, функціонування, розвиток, гомеостаз.
Issue Date: 2019
Abstract: Розглянуто сутність категорії «стійкість», визначено можливості застосування цього терміна стосовно до соціально-економічної системи мікрорівня. Досліджено чотири основні підходи до розгляду категорії «економічна стійкість». Визначено основні властивості категорії «економічна стійкість»: динамічність, предметність, інтегральність, релевантність, системність, просторовість, сумісність, облік внутрішніх і зовнішніх умов функціонування. З метою систематизації та структурування проведено теоретичний аналіз досліджуваного поняття й визначено авторські підходи до визначення сутності економічної стійкості з виділенням концепцій вчених-економістів: економічна стійкість як фінансова стійкість, як стабільність діяльності й рівноважний стан соціально-економічної системи, як можливість або здатність і як підтримка оптимальних характеристик соціальноекономічної системи. На основі положень теорії систем і синергетики визначено взаємозв’язок між поняттями: «стійкість рівноваги», «стійкість функціонування», «стійкість розвитку», «стійкість гомеостазиса» і «економічна стійкість».
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/619
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_Галицький вісник_2019_№ 2 (12).pdf5,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.