Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/621
Title: ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Authors: Савченко, М.В.
Шкуренко, О.В.
Keywords: суб’єкт міжнародного бізнесу, фінансова стійкість, платоспроможність, інтегральний показник, інструменти управління.
Issue Date: 2019
Abstract: Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних положень з управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. У результаті дослідження було встановлено, що успіх функціонування та розвитку міжнародних суб’єктів господарювання залежить від фінансової стабільності та платоспроможності. Систематизовано основні риси фінансової стійкості підприємства, що дозволило визначити фінансову стабільність як здатність підприємства неухильно розвиватися в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища з метою максимізації фінансових результатів та розширеного відтворення. Встановлено взаємозв’язок фінансової стійкості міжнародних суб’єктів господарювання з такими категоріями, як фінансова безпека, гнучкість, стабільність, рівновага, платоспроможність. Акцентовано увагу на тому, що при визначенні системи цілей фінансової стабільності та управління платоспроможністю необхідно використовувати комплексний підхід, який полягає у відображенні економічних можливостей підприємства відповідно до змін у конкурентному середовищі. Також виділено певні особливості управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. Проведено комплексну оцінку фінансової стійкості для ПрАТ «АртВайнері» за період 2008–2018 рр. на основі використання таксономічного показника. Розраховано прогнозні значення показника фінансової стійкості суб’єкта міжнародного бізнесу, а також верхня і нижня межі довірчих інтервалів на 2019–2020 рр., що дозволить розробити стратегічні напрями його розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування розробки механізму управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу, а на концептуальному рівні – уточнення деяких понять та їх логічного використання у практичній діяльності.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/621
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_business-inform-2019-10_0-pages-96_104 (14).pdf780,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.