Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/623
Title: Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки
Authors: Савченко, М.В.
Шкуренко, О.В.
Keywords: агропродовольчий ринок, експорт, імпорт, аграрна продукція, тренди розвитку, глобалізація економіки.
Issue Date: 2019
Abstract: Мета статті полягає у визначенні тенденцій і перспектив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. У результаті дослідження було встановлено, що ідентифікація і дослідження напрямів розвитку вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інструментом у системі заходів із підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства, прогнозування розвитку галузі та її адаптації до глобальних трендів розвитку світового агроринку. На основі даних за період 2012–2016 рр. досліджено динаміку експорту й імпорту аграрної продукції України і визначено таке: скорочення експорту з одночасним скороченням експорту агропромислової продукції; основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції залишається ринок Азії. Встановлено, що у глобальній перспективі ринки аграрної продукції залишатимуться добре збалансованими завдяки позитивним трендам збереження високих експортних можливостей країн і порівняно стабільних світових цін. Розраховано прогнозні значення індексу світових цін на аграрну продукцію до 2024 р. Для покращення позицій українських товаровиробників на світовому ринку агропродукції запропоновано такий комплекс заходів: розвиток інноваційних технологій вирощування та поліпшення технічного оснащення галузей АПК з метою підвищення якості виробленої продукції із забезпеченням вимог світових стандартів; сприяння кооперації й інтеграції сільськогосподарських товаровиробників; удосконалення логістики просування українських продуктів на світовий ринок з метою уникнення втрат за ціною і якістю; розвиток транспортної інфраструктури; державна підтримка крупнотоварного експортоорієнтованого виробництва. Перспективами подальших наукових досліджень у цьому науковому напрямі є розроблення організаційно-економічного механізму регулювання ринку аграрної продукції в умовах глобалізаційних викликів з метою розвитку вітчизняної аграрної продукції на світових ринках
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/623
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_problems-of-economy-2019-4_0-pages-47_54.pdf795,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.