Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/658
Title: СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ
Authors: Нестеренко, А.С.
Березовська, С.В.
Issue Date: 2016
Abstract: Навчальний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Судова бухгалтерія», відповідні питання деяких тем при вивченні дисципліни «Фінансове право», а також для бажаючих самостійно оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з бухгалтерського обліку та економічної експертизи. Текст навчального посібника викладено логічно, наочно, з наведенням таблиць, схем, прикладів, що сприяють кращому розумінню матеріалу та допомагають його викладанню. У посібнику розкрито питання щодо: сутності судової бухгалтерії як навчальної дисципліни, теоретичних основ економічної експертизи, її підготовки, проведення та оформлення; організації бухгалтерського обліку на підприємстві; правового регулювання, порядку організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; особливостей оформлення та здійснення експертного дослідження окремих фінансово-господарських операцій; дослідження бухгалтерських та інших документів під час розслідування та розкриття економічних злочинів. У навчальному посібнику викладено курс судової бухгалтерії, що включає теми навчальної дисципліни, основні положення цих тем, питання для самоконтролю та самостійної роботи, теми для рефератів, задачі, тестові завдання, вправи та список рекомендованих для вивчення нормативно-правових актів та наукових праць.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/658
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Судова бухгалтер (навч посіб).pdf2,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.