Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/659
Title: ПРОБЛЕМИ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМУНАЛЬНОГО БАНКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Authors: Нестеренко, А.С.
Issue Date: 2017
Abstract: У статті наводяться питання щодо створення комунального банку, а саме: розмір статутного капіталу; порядок його формування; участь представників територіальної громади у формуванні статутного капіталу. Подається законодавче визначення комунального банку, окреслюється його місце як спеціалізованої фінансово-кредитної установи в банківській системі України. Недосконалість чинного законодавства України та недостатність наукових пошуків у напрямку створення й функціонування комунальних банків зумовлює виникнення низки теоретичних і практичних питань, серед яких одне з найбільш значущих – визначення правового статусу комунального банку в Україні. Створення й організація комунального банку повинні забезпечити органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам певного регіону ширший доступ до кредитних ресурсів, що позитивно впливатиме на зміцнення їхніх фінансових основ і сприятиме фінансуванню перспективних проектів для соціально-економічного розвитку 409 територіальних громад. Саме обґрунтування необхідності створення комунального банку як додаткового джерела фінансування соціальноекономічного розвитку територіальної громади в умовах посилення децентралізації влади в Україні та розроблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання створення й функціонування комунального банку є метою цього дослідження.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/659
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
коллективная монография 2.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.