Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/694
Title: Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
Authors: Козловський, С.В.
Issue Date: 2017
Abstract: Монографію присвячено питанням розробки концепції забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем. Досліджено особливості функціонування сучасних економічних систем різних рівнів (мікро-, мезо- і макрорівнів) та механізми забезпечення їх стійкості. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано інструментарій формального представлення економічних структур і їх складових. Визначено сутність, принципи й особливості регіонального стратегічного управління. Зроблено рекомендації щодо оцінювання стратегічного економічного потенціалу сучасних економічних систем. Запропоновано інноваційну економічну модель забезпечення стійкості макроекономічної системи України. Розроблено прикладні економіко-математичні моделі забезпечення стійкості та розвитку економічних систем різного рівня засобами теорії нечіткої логіки.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/694
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSV_M_2017.pdf29,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.