Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/695
Title: Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій
Authors: Козловський, С.В.
Мазур, Г.Ф.
Козловський, В.О.
Жураківський, Є.С.
Issue Date: 2019
Abstract: Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки. Запропоновано методичні положення до розуміння стуності категорії «економічна безпека аграрної галузі». Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області на основі теорії нечіткої логіки. Розроблено модель управління кадровою політикою як одного із напрямів гарантування економічної безпеки аграрної галузі.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/695
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSV_M_2019.pdf66,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.