Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/723
Title: Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні
Other Titles: Conceptual Principles for Developing and Regulating the Energy Policy of Ukraine at a Competitive Level
Authors: Климчук, О.В.
Keywords: економіка, енергетичний ринок, енергетична політика, державне регулювання, конкурентоспроможність, біопаливо
Issue Date: 2016
Abstract: Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичному ринку та виявленні дієвих шляхів зростання енергоефективності економіки України. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку енергетичної політики у світі та встановлено пріоритетний напрямок розвитку енергетики України на основі біопаливної індустрії. Обґрунтована актуальність того, що в Україні одним із головних напрямків подолання енергетичної кризи, забезпечення оздоровлення економіки та стійкого зростання валового внутрішнього продукту є перехід до промислового використання біопалив. Процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб підвищення рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями. Зазначено, що державі необхідно провадити інформаційну підтримку виробників біопалива, визначаючи їх ринковий асортимент та рекомендуючи найвигідніших ділових партнерів. Збільшення виробництва біопалив в Україні буде виступати фундаментальним фактором у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, а також її зростання на інноваційних засадах.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/723
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Klymchuk_business-inform-2016-2_0-pages-83_87.pdf228,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.