Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/724
Title: Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив
Other Titles: Methodological Foundations of Clustering and Innovativeness for Establishing the Competitive Production of Biofuels
Authors: Климчук, О.В.
Keywords: економіка, кластер, інновація, біопаливо, конкурентоспроможність, синергія.
Issue Date: 2016
Abstract: Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних структур для розробки методологічних засад формування конкурентоспроможного виробництва біопалив. Висвітлено кластерні підходи у веденні світової комерційної діяльності, які створюють ефективні механізми й інструменти для стимулювання інноваційно-інвестиційного регіонального розвитку та характеризуються своєю актуальністю для української економіки. Акцентується увага на тому, що кластеризація виступає одним із ключових інструментів структурування енергетичного ринку, комплексного використання потенціалу галузі біоенергетики, управління економічною політикою перерозподілу доданої вартості, здійснення зростання інвестиційної привабливості біопаливної індустрії в нашій країні. Зроблено висновки, що розвиток кластерів у біопаливному виробництві зумовить стимулювання процесів спеціалізації та кооперації в агропромисловому секторі економіки, сприятиме об’єднанню зусиль суміжних підприємств у напрямку ефективної взаємодії, що дозволить забезпечити високий рівень конкурентоспроможності біологічних палив на національному та міжнародних ринках.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/724
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Klymchuk_business-inform-2016-5_0-pages-57_62.pdf320,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.