Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/72
Title: JAVA.ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Authors: Кадомський, К.К.
Ніколюк, П.К.
Keywords: JAVA, IDE, Аndroid
Issue Date: 2019
Abstract: Навчальний посібник призначений для студентів природничих спеціальностей університетів при вивченні курсу «Java-програмування». У цьому курсі студенти знайомляться із основами технології Java, можливостями мови програмування Java, а також із інструментальними засобами Integrated Development Environment (IDE) IntelliJ IDEA для розробки програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам. Розглядаються засоби Java для роботи із структурами даних, роботи із файловою системою, створення розвиненого GUI (Graphical User Interface). Також студенти навчаються застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних програмних систем. Для початку даного курсу бажано мати базові навички програмування: ознайомитись з курсами «Основи програмування» та «Об’єктно-орієнтоване програмування». Освоєння цього курсу є передумовою для більш спеціалізованого курсу Java, в якому розглядаються технології мультипотокового програмування, засоби синхронізації потоків, технології роботи з базами даних, технології створенням клієнт-серверних додатків, а також додатків для операційної системи (ОС) Аndroid та інші.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/72
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAVA ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.pdf5,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.