Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/759
Title: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Authors: Зарішняк, І.М.
Keywords: саморозвиток, самовдосконалення, безперервний професійний саморозвиток, професійне самовдосконалення, самовдосконалення майбутнього педагога, структура професійного самовдосконалення, характеристики професійного самовдосконалення, готовність до професійного самовдосконалення
Issue Date: 2018
Abstract: У статті висвітлено проблему формування безперервного професійного самовдосконалення майбутнього педагога. У роботі показано результати аналізу теоретичних підходів щодо безперервного професійного самовдосконалення особистості. Теоретичною основою дослідження автор обирає акмеологічний підхід, оскільки особистість за цим підходом зорієнтована на найвищі досягнення у професійному самовдосконаленні, а ядром в цьому процесі є ідея «самості». Автор розмежовує поняття «саморозвиток» та «самовдосконалення» особистості. Саморозвиток особистості розглядається як самотворче видове поняття, що входить до складу родового поняття «розвиток» і має в собі класове поняття «самовдосконалення». Представлена структура професійного самовдосконалення складається з цільового, змістового, інструментального, практичного і корекційного компонентів. Спираючись на праці дослідників у галузі освітніх наук, власні експериментальні дослідження, автор уточнює сутнісні характеристики та структурні компоненти професійного самовдосконалення майбутніх педагогів. Уточнено поняття готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення. Представлено узагальнювальні результати констатувального етапу експерименту, під час якого простежується негативна динаміка готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/759
Appears in Collections:Методичні рекомендаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.