Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/882
Title: Фінансовий менеджмент у банку: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни
Authors: Герасименко, Р.А.
Герасименко, В.В.
Юрчишена, Л.В.
Issue Date: 2017
Abstract: Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), підготовлені колективом викладачів кафедри «Фінанси та банківська справа» і ставлять за мету надання методичної допомоги студентам у підготовці, виконанні та успішному захисті курсової роботи з теоретичних засад функціонування грошей, кредиту і банків. Ця методична розробка містить методичні рекомендації з вибору теми та складання плану курсової роботи, збору вивчення та обробки інформаційних джерел за темою дослідження; композиційної побудови та змісту курсової роботи, вимоги до її оформлення і порядок захисту.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/882
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМП Фін менеджмент у банку.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.