Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/887
Title: ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ
Other Titles: PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND IMPLEMENTATION IN UNIVERSITY
Authors: Юрчишена, Л.В.
Keywords: корпоративне управління
принципи корпоративного управління
принципи корпоративного управління університетів
Issue Date: 2020
Abstract: В статті розроблено принципи корпоративного управління для вітчизняних університетів на основі порівняння міжнародного досвіду, передових практик щодо їх розробки і впровадження. Розглянуто міжнародні практики формування принципів корпоративного управління таких країн, як: США, Великобританія, Маврикія, України та Організації економічного співробітництва та розвитку. Визначено, що принципи корпоративного управління розробляються на рівні держави, враховують законодавство і рівень розвитку корпоративного управління в країні, є орієнтирами щодо впровадження в практичну діяльність і розробки кодексів корпоративного управління. Розроблено і обґрунтовано шість принципів корпоративного управління університетами: забезпечення основ для ефективної структури корпоративного управління; структура управління, розмежування повноважень та наступність; процедура призначення керівника університету, його повноваження та обов’язки; наглядова рада; роль стейкхолдерів в корпоративному управлінні; публічність і прозорість інформації з дотриманням принципів доброчесності. Запропоновані принципи корпоративного управління університетів враховують міжнародний досвід, сучасні практики функціонування університетів, носять рекомендаційний характер, є орієнтирами при впровадженні елементів корпоративного управління в закладах.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/887
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ефективна економіка_2020 Принципи КУ_Юрчишена Л.В..pdf393,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.