Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/930
Title: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
Other Titles: METHODICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF RISK OF THE CREDIT PORTFOLIO OF BANK
Authors: Волкова, В.В.
Keywords: банк
диверсифікація
кредитний портфель
ризик
якість
Issue Date: 2016
Abstract: Метою статті є дослідження питань підвищення якості кредитного портфеля банків та управління ризиком його кредитного портфеля зокрема. У статті обґрунтовані причини погіршення якості кредитного портфеля банків України. Запропоновано авторське тлумачення поняття кредитного портфеля банку. Визначені найголовніші проблеми банківської системи України на сучасному етапі розвитку. Зокрема, відплив залучених коштів, у першу чергу вкладів населення; відповідне скорочення активів, а саме наданих кредитів; погіршення якості кредитного портфеля; зростання обсягів витрат на формування страхових резервів, у першу чергу під кредитні операції; збитковість значної кількості банків і банківського сектору в цілому; зниження рівня капіталізації банківської системи; посилення залежності банківських установ від коливань валютних курсів; збереження диспропорцій у структурі активів, залучених коштів, капіталу значної кількості банків. Проведено критичний огляд деяких точок зору на проблему управління ризиком кредитного портфеля банку. Обґрунтовані ключові принципи управління кредитним портфелем банку. Проаналізовано кредитний портфель сучасного комерційного банку, внаслідок чого виявлено високий рівень ризикованості кредитного портфеля Отримала подальший розвиток запропонована система управління ризиком кредитного портфеля банку.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/930
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕОУ 2016.pdf3,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.