Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/949
Title: ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Other Titles: INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION IN CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION
Authors: Поліщук, О.А.
Поліщук, О.Т.
Keywords: інвестиції
інвестиційний клімат
інвестиційна політика держави
конкурентоспроможність
іноземний капітал
потенціал регіону
Issue Date: 2019
Abstract: У статті досліджено прямі іноземні інвестиції у Вінницький регіон, обґрунтовано передумови їх залучення. Розкрито значення іноземного інвестування для економіки України, визначено сутнісні характеристики прямих іноземних інвестицій в умовах децентралізації. Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Вінницької області за різними ознаками. За допомогою статистичних методів визначено структуру та динаміку прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності та країнами-інвесторами. Найбільше прямих іноземних інвестицій у приватний сектор регіону надійшло з Польщі, Австрії, Кіпру, Франції та Німеччини. Провідними сферами економічної діяльності за обсягами освоєння прямих іноземних інвестицій у 2018 році залишаються переробна промисловість, сільське господарство, операції з нерухомим майном, інформація та телекомунікації. У ході дослідження визначено низку стимулюючих факторів, які впливають на процес залучення прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Наведено низку умов, за допомогою яких можна вирішити проблеми недостатнього обсягу залучених прямих іноземних інвестицій, серед яких слід назвати політичну й економічну стабільність; припинення конфронтації на сході країни; вдосконалення національного законодавства загалом та щодо іноземного інвестування, гарантування його стабільності зокрема; поліпшення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів; зниження рівня корупції. Зурахуванням цього сформовано передумови необхідності залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в контексті стимулювання та активізації вітчизняної підприємницької діяльності.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/949
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ IНВЕСТИЦIЙНА_ПРИВАБЛИВIСТ__РЕГIОНУ.pdf308,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.