Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/978
Title: Творча особистість письменника: проекція на психографію
Other Titles: CREATIVE PERSONALITY OF THE WRITER: PROJECTION ON PSYCHOGRAPHY
Authors: Пуніна, Ольга
Keywords: творча особистість письменника
психографія
психоаналіз
психологія індивідуальних відмінностей
психопатологія
душевна організація
Issue Date: 2019
Abstract: Статтю присвячено розгляду авторських концепцій душевної організації письменника (психографії). Концепції психографії письменника, що свого часу були запропоновані у психоаналітичних студіях Степана Балея, Зіґмунда Фройда, характерологічних працях Олександра Лазурського, психопатологічних роботах Карла Ясперса й Ернста Кречмера, перегукуються в аспекті взаємообумовленості психологічної структури письменника і його літературної творчості. Йдеться про вплив на зміст художніх творів, на авторський стиль, творчу потенцію і творчий процес у цілому. Фахове прочитання особистості письменника психологами стає надійним методологічним підґрунтям для провадження в галузі літературознавства подальшої наукової інтерпретації психологічно-творчої сутності автора.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/978
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165833-387982-1-PB.pdf192,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.