Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • ПРОСАЛОВА, Віра (Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка, 2007)
 • Богуто, Д.Г.; Волинець, В.І.; Ніколюк, П.К.; Ніколюк, П.П. (2017)
  Представлена технологія такого інтелектуального регулювання руху транспорту у великому місті, при якій не будуть виникати затори. Пропонується рішення проблеми трафіку шляхом контролю регулювання транспортних потоків як ...
 • Ніколюк, П.К.; Волинець, В.І. (2014)
  Описані програмні засоби що дозволяють суттєво прискорити ви конання фінансових нормативів у діяльності кредитних спілок.
 • Стрельніков, В.Ю. (2018)
  На основі ідей С. Русової пропонується досвід проведення авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів на базі коледжів і технікумів. Практикою підтверджена ефективність таких авторських курсів, побудованих на ...
 • Просалова, Віра (К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010)
  У статті автор аналізує історії української літератури, які постали в Україні в останні десятиліття ХІХ-на початку ХХ ст. Культурно-історична школа, яка започаткувала вивчення історії національних літератур у Європі, ...
 • Сегеда, С.А. (2019)
  Мета статті – розкрити місце аграрно-продовольчої продукції в товарній структурі експорту та обґрунтувати пропозиції щодо більш раціональних напрямів використання продукції аграрного сектору й удосконалення товарної структури ...
 • Приседський, Юрій Георгійович; Лихолат, Ю. В. (2017)
 • Колектив авторів (2015)
  Адміністративне судочинство України: теорія та практика: монографія / кол. авт.; за заг. ред. О.М. Нечитайла. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 288 с.
 • Поліщук, О.А.; Поліщук, О.Т. (2016)
  У статті досліджуються передумови та можливості здійснення венчурних інвестицій на регіональному рівні у сучасних умовах господарювання. Проаналізована схема функціонування департаменту венчурного фінансування інноваційного ...
 • Дутова, Н.В.; Євсюкова, В.В. (2016)
  В статті розглядається еволюція податку на додану вартість, його чільна роль, як податкового надходження, у формуванні державного бюджету України. В статті розкриті основні зміни, які вносяться Законом «Про внесення змін ...
 • Потаєва, К.С.; Кушнір, Ю.В.; Оверчук, В.А. (2019)
  The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed.
 • Волкова, В.В.; Соколова, Х.О. (2018)
  В статті доведено, що ефективне управління активами та пасивами є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від ефективності управління активами та пасивами залежить ліквідність банку, спроможність банку функціонувати ...
 • Загнітко, Анатолій; Краснобаєва-Чорна, Жанна (2020)
  У статті узагальнено й систематизовано актуальні виміри організації науково-пошу- кового й освітньо-прикладного середовища в університетському середовищі, формування пос- тійного активного діалогу усіх зацікавлених сторін ...
 • Андрущенко, О.Л.; Журко, О.В.; Мікуліч, Л.О.; Лялюк, Н.М.; Балацький, В.В.; Пальчевська, О.Л.; Мацевич, Л.Л.; Півень, О.О.; Доценко, О.І.; Міщенко, А.М.; Порубльова, Л.В.; Стефанишена, Н.Б.; Негруцький, Б.С.; Ткаченко, А.Б.; Доценко, О.И.; Simutin, I.O.; Samofalova, D.O.; Shavanova, K.E.; Pareniuk, O.Yu.; Бигун, П.П.; Славов, В.П.; Бублик, Я.Ю.; Ганаба, Д.В.; Дорошенко, К.М.; Шипшина, Л.В.; Франков, С.С.; Єлісавенко, Ю.А.; Мудрак, О.В.; Загорулька, А.А.; Кієнко, Т.В.; Василюк, О.В.; Курбатова, І.М.; Повозніков, М.Г.; Лялюк, Н.М.; Максим’юк, О.Д.; Орфанова, М.М.; Марущак, О.Ю.; Василюк, О.В.; Мельник, Р.П.; Садова, О.Ф.; Мамедова, Н.A.; Миколайчук, В.Г.; Алхімов, С.Ю.; Мудрак, Г.В.; Оскирко, О.С.; Василюк, О.В.; Песоцкая, Л.А.; Глухова, Н.В.; Евдокименко, Н.М.; Саблева, Л.И.; Россінський, В.М.; Саблій, Л.А.; Пісарєв, С.М.; Надворний, Є.С.; Яворська, О.Г.; Куземко, А.А.; Ворона, Є.І.; Іванова, Т.С.; Бісько, Н.А.; Тітова, Л.О.; Циганков, С.П.; Березовський, І.В.; Панько, В.В.; Мушит, С.О.; Виждова, М.О.; Галущенко, М.С.; Галущенко, С.В.; Голушко, В.М.; Голушко, А.В.; Пилюк, В.Н.; Борячук, И.В.; Ситько, А.В.; Надаринская, М.А.; Марценюк, Н.О.; Островский, А.М.; Повозніков, М.Г.; Калинка, А.К.; Лесик, О.Б.; Блюсюк, С.М.; Харкавлюк, В.Є.; Радчиков, В.Ф.; Гурин, В.К.; Кот, А.Н.; Сергучев, С.В.; Яночкин, И.В.; Куртина, В.Н.; Цай, В.П.; Пилюк, С.Н.; Люндышев, В.А.; Сучкова, И.В.; Шевчук, Т.В.; Шипшина, Л.В.; Дорошенко, К.М.; Babytskiy, A.I.; Гонтова, Т.М.; Філатова, О.В.; Руденко, В.П.; Пастухова, Н.Л.; Садовниченко, Ю.О.; Солобай, Ю.В.; Батыр, Л.М.; Сланина, В.А.; Березюк, Ю.Н.; Бырса, М.Н.; Бурцева, С.А.; Киселица, О.А.; Киселица, Н.Н.; Бойко, О.А.; Бойко, С.М.; Велигодська, А.К.; Іванков, А.С.; Гнатюк, І.С.; Волч, І.Р.; Банникова, М.О.; Горшкова, О.Г.; Гудзенко, Т.В.; Волювач, О.В.; Беляєва, Т.О.; Конуп, І.П.; Смазчук, О.В.; Піхтеєва, О.П.; Гайдаржи, А.В.; Ткаченко, А.В.; Дубровина, Е.А.; Зубченко, Л.С.; Калинина, К.А.; Сергеева, Ж.Ю.; Корольова, О.В.; Дмитрук, Ю.Г.; Котлярова, А.Б.; Котик, О.А.; Поліщук, А.О.; Павлова, Н.І.; Марченко, С.М.; Краснопьорова, О.Є.; Курило, В.В.; Ісаєнков, С.В.; Ємець, А.І.; Блюм, Я.Б.; Кушнірук, В.О.; Некрасов, К.А.; Акопян, Г.Р.; Микитенко, Д.О.; Лукаш, Л.Л.; Ліновицька, В.М.; Касян, Т.Я.; Лобачевська, О.В.; Соханьчак, Р.Р.; Смерeк, І.В.; Ломберг, М.Л.; Мірошниченко, М.С.; Медведєв, Д.Г.; Мясніков, В.А.; Надаринская, М.А.; Голушко, О.Г.; Козинец, А.И.; Пучкова, Т.А.; Капич, А.Н.; Овчинникова, Ю.Ю.; Похоленко, Я.О.; Гулько, Т.П.; Кордюм, В.А.; Решетник, К.С.; Федотов, О.В.; Велигодська, А.К.; Суликовская, И.А.; Кочубей, Т.А.; Рубан, Т.А.; Ульянчич, Н.В.; Пивень, О.А.; Лукаш, Л.Л.; Разумовська, Н.В.; Топорова, О.К.; Шувалова, Н.С.; Похоленко, Я.О.; Іродов, Д.М.; Окунєв, О.В.; Дерябіна, О.Г.; Кордюм, В.А.; Третьякова, Д.М.; Велигодська, А.К.; Федотов, О.В.; Чеснокова, К.Є.; Шевченко, М.В.; Дудка, І.О.; Шибецький, В.Ю.; Семенюк, С.М.; Яковенко, О.В.; Batir, L.M.; Zosim, L.S.; Elenciuc, D.I.; Загороднюк, Н.В.; Погарська, М.H.; Писарев, С.Н.; Баїк, О.Л.; Боднарчук, Н.О.; Кулачковський, О.Р.; Санагурський, Д.І.; Бородай, Є.С.; Лихолат, Ю.В.; Шевченко, В.А.; Янченко, Г.В.; Лоб, П.А.; Дворак, К.П.; Кадникова, Н.Г.; Чернобай, Н.А.; Розанов, Л.Ф.; Карпінець, Л.І.; Лобачевська, О.І.; Баранов, В.І.; Кияк, Н.Я.; Кокошкина, О.А.; Запорожченко, А.В.; Лихолат, Ю.В.; Шевченко, В.А.; Гордієнко, О.В.; Давидов, В.Р.; Здор, А.А.; Макаренко, Н.В.; Нестерова, Н.Г.; Шаванова, К.Є.; Павлище, А.В.; Омельчук, С.В.; Жемойда, А.В.; Коць, С.Я.; Плоховська, С.Г.; Ємець, А.І.; Приседський, Ю.Г.; Прокопчук, О.І.; Рабик, І.В.; Щербаченко, О.І.; Рибаченко, Л.І.; Рибаченко, О.Р.; Шубина, В.Э.; Nazarenko, M.; Акуленко, Н.М.; Бігун, Ю.П.; Пилюк, В.Н.; Бузика, Т.В.; Власенко, О.В.; Ворошилова, Н.М.; Мельникова, Н.М.; Єрмішев, О.В.; Губич, О.И.; Кечко, К.Р.; Лойко, Е.А.; Дудецкая, Г.В.; Алабедалькарим, Н.М.; Бондаренко, Т.П.; Климець, Г.; Іскра, Р.Я.; Ковальчук, М.В.; Дерябіна, О.Г.; Пічкур, Л.Д.; Вербовська, С.А.; Шувалова, Н.С.; Пічкур, О.Л.; Кордюм, В.А.; Коломийчук, С.Г.; Альдахдух, Мотасим; Михейцева, И.Н.; Кулик, В.В.; Бабийчук, В.Г.; Маркелова, А.В.; Мельникова, Н.М.; Єрмішев, О.В.; Мехед, О.Б.; Яковенко, Б.В.; Іскевич, О.В.; Симонова, Н.А.; Оліфер, К.В.; Галінський, О.О.; Севериновська, О.В.; Плаксина, Е.М.; Сидоренко, О.С.; Легач, Е.И.; Бондаренко, Т.П.; Божок, Г.А.; Подгорнов, М.В.; Галінський, О.О.; Мурзін, О.Б.; Руденко, А.І.; Римар, С.Ю.; Ігнатченко, П.О.; Бучек, П.В.; Гулько, Т.П.; Шувалова, Н.С.; Іродов, Д.М.; Кордюм, В.А.; Славов, В.П.; Дедух, Н.И.; Тарик, Абоу Тарбоуш; Чернявская, Е.А.; Бабийчук, В.Г.; Шугуров, О.О.; Янко, Р.В.; Чака, О.Г.; Melnychuk, O.A.; Яніцька, Л.В.; Гайова, Л.В.; Кучмеровська, Т.М.; Баранник, М.О.; Лихолат, Т.Ю.; Лихолат, О.А.; Kogut, I.; Pavlova, M.; Ramos, A.; Bilousova, G. (2016)
  Збірник містить тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків України, Білорусі, Вірменії, Молдови, США, Литви та Японії. Розрахований на наукових працівників, викладачів, ...