Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Мацишина, Ірина (К.: СПД Матвієнко Всеукраїнська громадська організація «Демократична дія», 2014)
  В основу посібника покладений інформаційний матеріал для журналістів, політологів, політиків та представників громадських організацій. Публікація узагальнює практичний досвід, дослідження та висновки українських експертів, ...
 • Мацышина, Ирина (Мінск: Слова ў кантэксце часу : да 85–годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац, 2014)
  Проаналізовано події на Майдані кінця 2013 р.початку 2014 рр. на прикладі фотографій
 • Мацышина, И. В. (Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
  Анализ эмоционального на уровне меланхолии позволяет проследить механизм контроля над субъектом. Актуализация или игнорирование меланхолии с помощью СМИ задаёт границы субъективной рефлексивности на событие. Утрата ...
 • Мацышина, И. В. (Минск: РИВШ, 2016)
  В сборнике представлены работы, касающиеся исследования системы языка в синхронии и диахронии, семантической интерпретации и номинации, функционального и прагматического аспектов грамматических категорий, синтаксического ...
 • Мацишина, І. (Херсон: Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал, 2016)
  візуальних форм висловлювання. У цьому контексті влада, як форма контролю, ризикує перетворитися на пародійність на рівні власної параноїдальності. Коли зображення сприймаються як реальність, виникає питання «Де справжня ...

View more