На допомогу викладачу

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Мацишина, Ірина (К.: СПД Матвієнко Всеукраїнська громадська організація «Демократична дія», 2014)
  В основу посібника покладений інформаційний матеріал для журналістів, політологів, політиків та представників громадських організацій. Публікація узагальнює практичний досвід, дослідження та висновки українських експертів, ...
 • Мацышина, Ирина (Мінск: Слова ў кантэксце часу : да 85–годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац, 2014)
  Проаналізовано події на Майдані кінця 2013 р.початку 2014 рр. на прикладі фотографій
 • Мацышина, И. В. (Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
  Анализ эмоционального на уровне меланхолии позволяет проследить механизм контроля над субъектом. Актуализация или игнорирование меланхолии с помощью СМИ задаёт границы субъективной рефлексивности на событие. Утрата ...
 • Мацышина, И. В. (Минск: РИВШ, 2016)
  В сборнике представлены работы, касающиеся исследования системы языка в синхронии и диахронии, семантической интерпретации и номинации, функционального и прагматического аспектов грамматических категорий, синтаксического ...
 • Мацишина, І. (Херсон: Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал, 2016)
  візуальних форм висловлювання. У цьому контексті влада, як форма контролю, ризикує перетворитися на пародійність на рівні власної параноїдальності. Коли зображення сприймаються як реальність, виникає питання «Де справжня ...
 • Мацышина, И. В. (Дніпропетровськ: Вісник Дніпропетровського університету, 2015)
  Вивчення природи тероризму не достатньо розглядає проблему рефлексії на насильство і насильство, як рефлексію на навколишній світ. Основне завдання полягає в аналізі понять «ксенофобія» і «екстремізм» як причинно-наслідкова ...
 • Григор’єва, О. О.; Іваницька, О. П. (Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса. Студентський науковий вісник, 2018)
  У статті проаналізовано інформацію, яка міститься у зарубіжній газетній періодиці, з’ясовано її види, жанри та походження. На основі газетної інформації вивчені у компаративному ключі причини та початок російсько-української ...
 • Білоголовський, М. О.; Житлухіна, О. С.; Радіо, С. В. (Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022)
  У посібнику систематизовано базові методи передачі через твердотільні мережі квантової інформації, яка міститься в стані квантового носія. Наведено стислий огляд фундаментальних понять квантової теорії, які становлять ...
 • Примуш, М.В. (Київ: Професіонал, 2004)
  Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов'язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і ...
 • Примуш М. В., М. В.; Ярош, Я. Б. (Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса "Політичне життя", 2021)
  The article is devoted to the study of the main ways to reform local governments in Ukraine in view of the available foreign experience. Taking into account the experience of Poland in the implementation of reforms from ...
 • Примуш, Микола Васильович (м. Дніпро: ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 2020-05-15)
  Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції «Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: викли-ки та колізії» (15.05.2020 р.), у роботі якої взяли участь науково-педагогічні ...
 • Примуш, М. В. (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019)
  У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масшта-бах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських ...
 • Осмоловська А. О., А. О.; Осмоловська А. О., А. О. (Вынниця: ДонНУ імені Василя СтусаВынниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020-06-25)
 • Nagornyak, Tetyana (Polska: Emigration Museum in Gdynia, 2017)
  he hybrid war, which has violated Ukraine’s territorial integrity and has been reducing working-age population by claiming the lives of civilians and militaries for the last two years, became the main catalyst for ...
 • Бусленко, В. В. (Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Автореферати та анотації дисертацій, 2020)
  A thesis submitted to obtain an ScD degree in political science according to a specialty 23.00.02 “Political institutions and processes”. – Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ministry of Education and Science of ...
 • Бусленко, В. В. (Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса "Політичне життя", 2020)
  Визначено динаміку демократизації в Чеській Республіці в контексті взаємовідносин влади та опозиції. При моделюванні процесу демократизації застосовано засадничий принцип синергетики – принцип підпорядкування. Простежено ...
 • Бусленко, В. В. (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. Матеріали конференції, 2019-11-05)
  Виявлено специфіку паттерних взаємовідносин між владою та політичною опозицією в Словаччині в контексті реалізації ними групових та індивідуальних стратегій накопичення і конвертації суспільних капіталів. З’ясовано вплив ...
 • Buslenko, Vasyl (Tbilisi: Europe Our House, 2019)
  With the help of etymological and institutional approaches, the article analyzes theoretical aspects of the activity of opposition as a new legitimate participant of the political process in the context of democratic ...
 • Чальцева, Е. М. (Budapest: Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences., 2017)
  В статье рассматривается использование конфликтологической парадигмы в исследовании проблем публичной политики
 • Чальцева, Е.М. (м. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2016)
  . В статье анализируется виртуальная деятельность акторов в публичном пространстве, что позволяет оценить степень их реального влияния на политику. Применение инновационных технологий web 2.0 и web 3.0 приводит к ...

View more