Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сегеда, С.А. (2019)
  Мета статті – розкрити місце аграрно-продовольчої продукції в товарній структурі експорту та обґрунтувати пропозиції щодо більш раціональних напрямів використання продукції аграрного сектору й удосконалення товарної структури ...
 • СЕГЕДА, С.А. (Вінниця: Видавець Балюк І.Б., 2020)
  У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні положення та науково-практичні рекомендації щодо розвитку аграрно-продуктового виробництва в Україні. Розкрито теоретичну сутність аграрно-продуктового виробництва як ...
 • Приседський, Юрій Георгійович; Лихолат, Ю. В. (2017)
 • Таранич, О.В. (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, видання "Економіка і організація управління", 2020)
  Визначено передумови розвитку галузі знань менеджменту й адміністрування України як вдосконалення системи операційного менеджменту. Існуюча система традиційного менеджменту відповідає розвитку промисловості на рівні ...
 • Краковська, Анжеліка; Прокопова, Анна (Ужгород: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання, 2022)
  Статтю присвячено дослідженню адміністра- тивної відповідальності, передбаченої за пору- шення правил щодо карантину людей на території України. Висвітлено питання вивчення історично- го становлення адміністративної ...
 • Колектив авторів (2015)
  Адміністративне судочинство України: теорія та практика: монографія / кол. авт.; за заг. ред. О.М. Нечитайла. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 288 с.
 • Поліщук, О.А.; Поліщук, О.Т. (2016)
  У статті досліджуються передумови та можливості здійснення венчурних інвестицій на регіональному рівні у сучасних умовах господарювання. Проаналізована схема функціонування департаменту венчурного фінансування інноваційного ...
 • Амелічева, Л. П. (Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2022-06-30)
  The article is devoted to revealing some problems of low efficiency of mechanisms of realization by citizens of their right to social protection and search of ways to strengthen the human rights nature of consideration ...
 • Дутова, Н.В.; Євсюкова, В.В. (2016)
  В статті розглядається еволюція податку на додану вартість, його чільна роль, як податкового надходження, у формуванні державного бюджету України. В статті розкриті основні зміни, які вносяться Законом «Про внесення змін ...
 • Литвиненко, Р. О. (Донецьк: Промінь, 2013)
  У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть ...
 • Литвиненко, Р. О. (Донецьк: Промінь, 2013)
  У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть ...
 • Потаєва, К.С.; Кушнір, Ю.В.; Оверчук, В.А. (2019)
  The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed.
 • Волкова, В.В.; Соколова, Х.О. (2018)
  В статті доведено, що ефективне управління активами та пасивами є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від ефективності управління активами та пасивами залежить ліквідність банку, спроможність банку функціонувати ...
 • Загнітко, Анатолій; Краснобаєва-Чорна, Жанна (2020)
  У статті узагальнено й систематизовано актуальні виміри організації науково-пошу- кового й освітньо-прикладного середовища в університетському середовищі, формування пос- тійного активного діалогу усіх зацікавлених сторін ...
 • Андрущенко, О.Л.; Журко, О.В.; Мікуліч, Л.О.; Лялюк, Н.М.; Балацький, В.В.; Пальчевська, О.Л.; Мацевич, Л.Л.; Півень, О.О.; Доценко, О.І.; Міщенко, А.М.; Порубльова, Л.В.; Стефанишена, Н.Б.; Негруцький, Б.С.; Ткаченко, А.Б.; Доценко, О.И.; Simutin, I.O.; Samofalova, D.O.; Shavanova, K.E.; Pareniuk, O.Yu.; Бигун, П.П.; Славов, В.П.; Бублик, Я.Ю.; Ганаба, Д.В.; Дорошенко, К.М.; Шипшина, Л.В.; Франков, С.С.; Єлісавенко, Ю.А.; Мудрак, О.В.; Загорулька, А.А.; Кієнко, Т.В.; Василюк, О.В.; Курбатова, І.М.; Повозніков, М.Г.; Лялюк, Н.М.; Максим’юк, О.Д.; Орфанова, М.М.; Марущак, О.Ю.; Василюк, О.В.; Мельник, Р.П.; Садова, О.Ф.; Мамедова, Н.A.; Миколайчук, В.Г.; Алхімов, С.Ю.; Мудрак, Г.В.; Оскирко, О.С.; Василюк, О.В.; Песоцкая, Л.А.; Глухова, Н.В.; Евдокименко, Н.М.; Саблева, Л.И.; Россінський, В.М.; Саблій, Л.А.; Пісарєв, С.М.; Надворний, Є.С.; Яворська, О.Г.; Куземко, А.А.; Ворона, Є.І.; Іванова, Т.С.; Бісько, Н.А.; Тітова, Л.О.; Циганков, С.П.; Березовський, І.В.; Панько, В.В.; Мушит, С.О.; Виждова, М.О.; Галущенко, М.С.; Галущенко, С.В.; Голушко, В.М.; Голушко, А.В.; Пилюк, В.Н.; Борячук, И.В.; Ситько, А.В.; Надаринская, М.А.; Марценюк, Н.О.; Островский, А.М.; Повозніков, М.Г.; Калинка, А.К.; Лесик, О.Б.; Блюсюк, С.М.; Харкавлюк, В.Є.; Радчиков, В.Ф.; Гурин, В.К.; Кот, А.Н.; Сергучев, С.В.; Яночкин, И.В.; Куртина, В.Н.; Цай, В.П.; Пилюк, С.Н.; Люндышев, В.А.; Сучкова, И.В.; Шевчук, Т.В.; Шипшина, Л.В.; Дорошенко, К.М.; Babytskiy, A.I.; Гонтова, Т.М.; Філатова, О.В.; Руденко, В.П.; Пастухова, Н.Л.; Садовниченко, Ю.О.; Солобай, Ю.В.; Батыр, Л.М.; Сланина, В.А.; Березюк, Ю.Н.; Бырса, М.Н.; Бурцева, С.А.; Киселица, О.А.; Киселица, Н.Н.; Бойко, О.А.; Бойко, С.М.; Велигодська, А.К.; Іванков, А.С.; Гнатюк, І.С.; Волч, І.Р.; Банникова, М.О.; Горшкова, О.Г.; Гудзенко, Т.В.; Волювач, О.В.; Беляєва, Т.О.; Конуп, І.П.; Смазчук, О.В.; Піхтеєва, О.П.; Гайдаржи, А.В.; Ткаченко, А.В.; Дубровина, Е.А.; Зубченко, Л.С.; Калинина, К.А.; Сергеева, Ж.Ю.; Корольова, О.В.; Дмитрук, Ю.Г.; Котлярова, А.Б.; Котик, О.А.; Поліщук, А.О.; Павлова, Н.І.; Марченко, С.М.; Краснопьорова, О.Є.; Курило, В.В.; Ісаєнков, С.В.; Ємець, А.І.; Блюм, Я.Б.; Кушнірук, В.О.; Некрасов, К.А.; Акопян, Г.Р.; Микитенко, Д.О.; Лукаш, Л.Л.; Ліновицька, В.М.; Касян, Т.Я.; Лобачевська, О.В.; Соханьчак, Р.Р.; Смерeк, І.В.; Ломберг, М.Л.; Мірошниченко, М.С.; Медведєв, Д.Г.; Мясніков, В.А.; Надаринская, М.А.; Голушко, О.Г.; Козинец, А.И.; Пучкова, Т.А.; Капич, А.Н.; Овчинникова, Ю.Ю.; Похоленко, Я.О.; Гулько, Т.П.; Кордюм, В.А.; Решетник, К.С.; Федотов, О.В.; Велигодська, А.К.; Суликовская, И.А.; Кочубей, Т.А.; Рубан, Т.А.; Ульянчич, Н.В.; Пивень, О.А.; Лукаш, Л.Л.; Разумовська, Н.В.; Топорова, О.К.; Шувалова, Н.С.; Похоленко, Я.О.; Іродов, Д.М.; Окунєв, О.В.; Дерябіна, О.Г.; Кордюм, В.А.; Третьякова, Д.М.; Велигодська, А.К.; Федотов, О.В.; Чеснокова, К.Є.; Шевченко, М.В.; Дудка, І.О.; Шибецький, В.Ю.; Семенюк, С.М.; Яковенко, О.В.; Batir, L.M.; Zosim, L.S.; Elenciuc, D.I.; Загороднюк, Н.В.; Погарська, М.H.; Писарев, С.Н.; Баїк, О.Л.; Боднарчук, Н.О.; Кулачковський, О.Р.; Санагурський, Д.І.; Бородай, Є.С.; Лихолат, Ю.В.; Шевченко, В.А.; Янченко, Г.В.; Лоб, П.А.; Дворак, К.П.; Кадникова, Н.Г.; Чернобай, Н.А.; Розанов, Л.Ф.; Карпінець, Л.І.; Лобачевська, О.І.; Баранов, В.І.; Кияк, Н.Я.; Кокошкина, О.А.; Запорожченко, А.В.; Лихолат, Ю.В.; Шевченко, В.А.; Гордієнко, О.В.; Давидов, В.Р.; Здор, А.А.; Макаренко, Н.В.; Нестерова, Н.Г.; Шаванова, К.Є.; Павлище, А.В.; Омельчук, С.В.; Жемойда, А.В.; Коць, С.Я.; Плоховська, С.Г.; Ємець, А.І.; Приседський, Ю.Г.; Прокопчук, О.І.; Рабик, І.В.; Щербаченко, О.І.; Рибаченко, Л.І.; Рибаченко, О.Р.; Шубина, В.Э.; Nazarenko, M.; Акуленко, Н.М.; Бігун, Ю.П.; Пилюк, В.Н.; Бузика, Т.В.; Власенко, О.В.; Ворошилова, Н.М.; Мельникова, Н.М.; Єрмішев, О.В.; Губич, О.И.; Кечко, К.Р.; Лойко, Е.А.; Дудецкая, Г.В.; Алабедалькарим, Н.М.; Бондаренко, Т.П.; Климець, Г.; Іскра, Р.Я.; Ковальчук, М.В.; Дерябіна, О.Г.; Пічкур, Л.Д.; Вербовська, С.А.; Шувалова, Н.С.; Пічкур, О.Л.; Кордюм, В.А.; Коломийчук, С.Г.; Альдахдух, Мотасим; Михейцева, И.Н.; Кулик, В.В.; Бабийчук, В.Г.; Маркелова, А.В.; Мельникова, Н.М.; Єрмішев, О.В.; Мехед, О.Б.; Яковенко, Б.В.; Іскевич, О.В.; Симонова, Н.А.; Оліфер, К.В.; Галінський, О.О.; Севериновська, О.В.; Плаксина, Е.М.; Сидоренко, О.С.; Легач, Е.И.; Бондаренко, Т.П.; Божок, Г.А.; Подгорнов, М.В.; Галінський, О.О.; Мурзін, О.Б.; Руденко, А.І.; Римар, С.Ю.; Ігнатченко, П.О.; Бучек, П.В.; Гулько, Т.П.; Шувалова, Н.С.; Іродов, Д.М.; Кордюм, В.А.; Славов, В.П.; Дедух, Н.И.; Тарик, Абоу Тарбоуш; Чернявская, Е.А.; Бабийчук, В.Г.; Шугуров, О.О.; Янко, Р.В.; Чака, О.Г.; Melnychuk, O.A.; Яніцька, Л.В.; Гайова, Л.В.; Кучмеровська, Т.М.; Баранник, М.О.; Лихолат, Т.Ю.; Лихолат, О.А.; Kogut, I.; Pavlova, M.; Ramos, A.; Bilousova, G. (2016)
  Збірник містить тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків України, Білорусі, Вірменії, Молдови, США, Литви та Японії. Розрахований на наукових працівників, викладачів, ...
 • Гуменюк, Х.О.; Машталер, О.В.; Кученко, Т.А.; Корева, О.Ю.; Луценко, А.І.; Мельник, О.В.; Мікуліч, Л.О.; Ожіганов, К.Д.; Кременський, О.О.; Полякова, Т.Ю.; Міщенко, А.М.; Остапишен, Б.В.; Бомбела, О.Р.; Довгаленко, Т.І.; Нікітченко, Л.О.; Ласло, О.О.; Мєдвєдєва, І.В.; Козловський, М.П.; Милка, А.В.; Обруч, К.І.; Крупєй, К.С.; Богачук, А.В.; Березовський, І.В.; Драпалюк, В.Р.; Іванова, А.О.; Кичак, О.О.; Кавун, Е.М.; Кулібаба, Д.О.; Мельник, О.М.; Овчинникова, Ю.Ю.; Мосьондз, Н.В.; Матвійчук, О.А.; Гладка, О.В.; Опанасюк, О.Д.; Павленко, В.О.; Франков, С.С.; Сарахман, М.О.; Ковальчук, В.С.; Хоришко, С.Д.; Дзюбенко, В.О.; Якименко, М.В.; Баюрко, Н.В.; Лятамбур, А.М.; Бондар, Н.О.; Решетник, К.С.; Вороненко, А.А.; Ярош, М.Б.; Пирог, Т.П.; Зиков, О.Ю.; Клименко, Н.О.; Жданюк, В.І.; П’ятецька, Д.В.; Оніщенко, І.В.; Сімонян, Р.В.; Таранова, С.В.; Юськов, Д.С.; Приседський, Ю.Г.; Яснюк, М.В.; Бортник, М.О.; Камінська, О.А.; Родінкова, В.В.; Бойко, І.Я.; Бойко, Л.В.; Вашеняк, Ю.А.; Димчук, Г.О.; Долішня, І.І.; Шевчук, О.А.; Панасевич, Д.С.; Антошко, І.О.; Верзун, О.В.; Ткачук, О.О.; Глущенко, Н.В.; Рудкевич, А.К.; Голунова, Л.А.; Левенчук, Л.О.; Гонтар, Л.В.; Дороніна, Я.В.; Рогач, В.В.; Драган, Ю.Ю.; Поливаний, С.В.; Заїка, Є.В.; Ivankov, Anatolii; Žukienė, Rasa; Naučienė, Zita; Filatova, Irina; Lyuskevich, Veronika; Mildažienė, Vida; Карпінська, О.С.; Клочанюк, В.В.; Ковганич, Л.В.; Рогач, Т.І.; Kravets, O.O.; Kuryata, V.G.; Куц, Б.О.; Кур’ята, В.Г.; Кушнір, О.В.; Олійник, М.Л.; Поливаний, С.В.; Омельчук, Д.М.; Зборовська, Д.П.; Попроцька, І.В.; Поліщук, А.В.; Лялюк, Н.М.; Сушко, О.В.; Ходаніцька, О.О.; Васильєва, С.О.; Ємець, Т.Р.; Гавриш, І.Ю.; Гаджієва, О.В.; Єрмішев, О.В.; Горбань, Д.Д.; Гудзевич, Л.С.; Маловічко, А.М.; Драпалюк, В.Р.; Чех, С.Ю.; Бортник, М.О.; Лука, О.С.; Єрмішев, О.В.; Опанасенко, О.М.; Боярська, З.О.; Опанасюк, О.Д.; Краснянська, Ю.Ю.; Павлюк, І.О.; Тутова, Г.Ф.; Ісмаілова, Е.Е.; Касаджи, Ю.І.; Федоров, С.В.; Тарасович, В.C.; Шевчук, Д.Ю.; Воронич, М.В.; Дзісь, А.В.; Dotsenko, Valeriia; Микуцьк, І.В.; Оберемко, А.В.; Салаберія, А.М.; Гордобіл, О.; Лабіді, Д.; Бубліс, В.; Пахаренко, М.В.; Стародуб, Г.С.; Лагоднюк, І.Ю.; Тарнопольська, О.; Котик, О.; Котлярова, А.; Марченко, С.; Трощинська, Я.; Синиця, А.; Штетина, І.; Shelest, Anastasiia; Alaburda, Aidas (2020)
  Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів та молодих вчених України та ЄС. Розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, молодих вчених, які працюють у галузі біології, екології, ...