Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1428
Title: Дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей
Authors: Пузь, І.В.
Бацилєва, О.В.
Єрмішев, О.В.
Keywords: Креативність
Особистісна креативність
Творчий потенціал
Індивідуально-психологічні риси
Здобувачі вищої освіти
Професійне становлення
Issue Date: 2020
Abstract: У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Здійснено теоретичний аналіз проблеми креативності, розкрито значення прояву креативності в процесі професійного становлення фахівців. Відзначено, що розвиток креативності вважається одним із першочергових завдань навчально-виховного процесу, у тому числі й у закладах вищої освіти. Проаналізовано особливості взаємозв’язку креативності з особливостями темпераменту, рисами характеру, ціннісно-смисловою сферою особистості. Зауважено, що різні спеціальності потребують від фахівців різних проявів креативності й різного рівня її розвитку, а майбутні фахівці мають різні індивідуально-психологічні характеристики, які стають підґрунтям для розвитку та реалізації креативності. Відповідно до мети роботи, здійснено емпіричне дослідження серед здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, зокрема гуманітарного, природничого та фізико-математичного профілю, яких поділено на три групи відповідно до типу спеціальності. За допомогою методики діагностики особистісної креативності (Є. Тунік) зроблено оцінювання провідних рис творчої особистості, таких як допитливість; уява; складність і схильність до ризику. Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів, який показав, що характерною для більшості досліджуваних усіх спеціальностей є наявність низьких і середніх показників за досліджуваними параметрами особистісної креативності, що свідчить про недостатній рівень прояву особистісної креативності, що може бути зумовлено різного роду чинниками. Відзначено необхідність запровадження в процес професійної підготовки на етапі навчання спеціальних соціально-психологічних тренінгів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу особистості майбутніх фахівців, що, безумовно, матиме позитивне значення для їхнього подальшого особистісного та професійного становлення.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1428
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пузь.pdf237,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.