Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1656
Title: Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування
Authors: Атаманчук, З.А.
Keywords: Туризм
Міжнародний туризм
Світова туристична індустрія
Пандемія
Регіони світу
Надходження від міжнародного туризму
Зайнятість
Диверсифікація туристичного продукту
Сільський туризм
Issue Date: 2020
Abstract: Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динамі ки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту з метою мінімізації ризиків значних втрат галузі туризму. У статті акцентовано увагу на проблемах значного спадного тренду туристичної активності на сучасному етапі, викликаного поширенням світом коронавірусу, появу нового штаму якого (2019-nCoV) було підтверджено у грудні 2019 р. в Ухані (Китай). Проаналізовано думки експертів стосовно наслідків інтенсивного поширення вірусу світом, що можуть виявитися не тільки смертельними для людини, але й згубними для світової економіки, а особливо для сфери міжнародного туризму. Визначено тенденції втрат туристичної галузі від COVID-19 та широкомасштабних заходів його стримування на рівні регіонів світу. Обґрунтовано прогнози падіння зайнятості в секторі подо рожей і туризму на регіональному рівні. Систематизовано підходи урядів деяких туристично привабливих країн світу до планування відновлення туристичного бізнесу в умовах виходу з карантину. Обґрунтовано доцільність диверсифікації туристичного продукту, що набуває особливої актуальності в умовах сучасних викликів і загроз для міжнародної туристичної діяльності. Доведено, що для України пріоритетною сферою є розвиток сільського туризму, що дозволить вирішити ряд важливих для економіки країни завдань: мінімізувати міграцію населення із сільських територій; забезпечити можливість працевлаштування сільської молоді, етнічних меншин; зменшити бідність; зберегти культурну спадщину
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1656
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf449,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.