Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1850
Title: ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Other Titles: ASSESSMENTS OF FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS
Authors: Юрчишена, Л.В.
Томілова, К.В.
Keywords: місцеві бюджети
доходи місцевих бюджетів
концепція
фінансова стійкість
кореляційно-регресійний аналіз
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпро: ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. Видавничий дім «Гельветика»
Series/Report no.: СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ;Випуск 1 (28) 2021
Abstract: У статті запропоновано концепцію оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів, метою якої є оцінка впливу чинників на забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів та моделювання її рівня в корот- ко- та середньостроковій перспективі. Мета концепції реалізується з дотриманням визначених принци- пів, містить завдання, інформаційне забезпечення та методи оцінки. Проаналізовано склад, структуру доходів і видатків місцевих бюджетів Вінницької області в динаміці, їх фінансове збалансування, виявлено скорочення темпів приросту доходів відносно видатків, що в 2018–2019 рр. призвело до нарощування де- фіциту місцевого бюджету. Здійснено оцінку фінансової стійкості місцевих бюджетів Вінницької області й України за коефіцієнтним методом аналізу, наведено алгоритм побудови механізму моделювання впливу чинників та визначення прогнозних показників фінансової стійкості, здійснено практичну апробацію за даними місцевих бюджетів Вінницької області.
Description: Стаття у науково-практичному журналі "СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. С. 98-109
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1850
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Східна Європа № 1_(28)_2021__с. 98-109 Юрчишена_Томілова.pdfСтаття у науково-практичному журналі "СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. С. 98-1094,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.