Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1877
Title: Розвиток банківської сфери в Україні як цифрової екосистеми
Authors: Козлов, В. П.
Лещенко, І. М.
Keywords: управління
інноваційні технології
системи теплопостачання
безреагентна підготовка води
механізми екологізації
Issue Date: 2020
Publisher: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
Series/Report no.: Економічні науки;11
Abstract: Метою статті є дослідження згідно з прагненням наближення ефективного досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), яку підтримують група експертів ООН, відвідавши Україну з метою підтримки контекстуалізації та адаптації ЦСР до потреб та пріоритетів України за допомогою підходу на основі актуалізації, підтримки політики та прискорення досягнення (MAPS-підхід: MMainstreaming (актуалізація), A-Acceleration (прискорення), PS-Policy Support (підтримка політики)), установи Організації Об'єднаних Націй в Україні, а саме ФАО, МОМ, ПРООН, Фонд Народонаселення ООН, ЮНІСЕФ і ООН-Жінки спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Згідно затвердженому Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та аналітичної доповіді ІСЕД «Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року» та схваленої у 2015 році Паризької кліматичної угоди, яка потенційно накладає на Україну нові зобов'язання із скорочення викидів парникових газів, та нажаль призупиненим розглядом Проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Про засади державної політики сталого розвитку України" (3 червня 2020 року) - негативно впливають на розвиток енергетичного сектору як найбільшого джерела викидів парникових газів. Для цього є бачення способу управління механізмів екологізації виробництв, цілей по зменшенню антропогенних викидів, де значну роль в енергозабезпеченні країни систем водяного та парового теплопостачання, набувають питання ефективного використання теплової енергії на всіх ділянках цих систем: генерації для нагріву води або для утворення пари; транспортування до споживача, а також при використанні її споживачем. Наведено вдосконалення систем інтегрованого екологічного управління для забезпечення екологічно збалансованого природокористування та екологічної модернізації для діяльності в рамках енергоресурсозберігаючих технологій, особливості реалізації. Зокрема, запропонований методологічний підхід, на базі теоретичних досліджень, визначення інформаційних систем із врахуванням як форм екоменеджменту. Виділені особливості створення системи та практичної її реалізації.
Description: Стаття у міжнародному Науковому журналі "Інтернаука"
URI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6831
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1877
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття у НЖ Інтернаука.pdfСтаття у науковому журналі "Інтернаука"793,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.