Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2372
Title: Донецько-донська катакомбна культура С.Н. Братченка
Other Titles: DONETSK-DON CATACOMB CULTURE OF S.N. BRATCHENKО
Authors: Дубяга, А. П.
Литвиненко ., Р. О.
Keywords: середній бронзовий вік
донецько-донська катакомбна культура
археологічна таксономія
історіографія
Middle Bronze Age
Donetsk-Don catacomb culture
archaeological taxonomy
historiography
Issue Date: 2022
Publisher: Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
Series/Report no.: Видавничий дім «Гельветика» (історичні науки);Випуск – XXXVІII С. 28-32
Abstract: На основі багаторічної роботи з археологічними джерелами, що походять здебільшого з курган них могильників півдня Східної Європи, глибокого аналізу цих матеріалів науковець дійшов висновку про необхідність включення пам’яток катакомбних культур/груп північно-східного ареалу до складу єдиного утворення, яке запропонував назвати донецько-донською (донською) катакомбною культурою. Базовим критерієм такого об’єднання дослідник вважав схожість поховального обряду, що виступав найбільш стійкою характеристикою, своєрідним спільним знаменником нової археологічної культури. Добре знаючи певну регіональну специфіку катакомбних пам’яток у величезному ареалі цього археологічного утворення, С.Н. Братченко виділяв у рамках донецько-донської катакомбної культури локальні групи/варіанти як робочі одиниці, для зручності окреслені межами річкових басейнів або межирічь. За критерії диференціації правив керамічний посуд з поховань (насамперед його орнамент), а також питома вага тих чи інших обрядово-інвентарних характеристик. Запропоновану С.Н. Братченком новацію більшість науковців або не побачила, або не зрозуміла. Головною причиною цього слід визнати відсутність окремої генеральної праці, у якій би цю концепцію було викладено й обґрунтовано. Таку працю С.Н. Братченко просто не встиг написати. Чи не єдиним, хто помітив і усвідомив глибину ідеї, запропо нованої класиком катакомбної проблематики, є Р.О. Литвиненко, який не лише взяв на озброєння нову культур но-таксономічну одиницю, а й неодноразово актуалізував нову концепцію С.Н. Братченка у своїх працях
Description: Стаття у збірнику ПІВДЕННИЙ АРХІВ (історичні науки) Херсонського державного університету Випуск XXXVІII
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2372
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Донецько-донська катакомбна культура С.Н. Братченка.pdfСтаття у збірнику ПІВДЕННИЙ АРХІВ (історичні науки) Випуск XXXVІII288,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.