Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2877
Title: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА (МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ)
Other Titles: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
Authors: Загнітко, А. П.
Важеніна, О. Г.
Краснобаєва-Чорна, Ж. В.
Омельченко, З. Л.
Issue Date: 2012
Publisher: Донецьк: ДонНУ
Abstract: Видання містить матеріали щодо планування та вивчення дисциплі-ни «Сучасна українська мова; Морфеміка. Словотвір. Морфологія». Запропоновано практичні поради до самостійного опрацювання склад-них питань курсу, сучасну бібліографію для вивчення теоретичних відо-мостей з усіх розділів, деталізовані схеми морфологічного розбору, орієнтовні питання для іспиту та критерії оцінювання усних відповідей студентів на іспиті. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Ук-раїнська мова і література», «Прикладна лінгвістика», студентів-філоло-гів, аспірантів, учителів-словесників, викладачів вишів.
Description: С 916 Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфоло-гія): навчально-методичний комплекс / А. П. Загнітко, О. Г. Важеніна, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, З. Л. Омельченко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 218 с.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2877
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Важеніна О._Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія).pdfС 916 Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфоло-гія): навчально-методичний комплекс / А. П. Загнітко, О. Г. Важеніна, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, З. Л. Омельченко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 218 с.2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.