Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/372
Title: Трансформація управлінської парадигми створення цінностей в контексті розвитку інноваційної праці
Authors: Безгін, К.С.
Keywords: Автопоезіс
Аксіогенез
Колаборація
Коеволюція
Проліферація
Полісуб'єктність
Цінність
Енактивація
Епістемічний об'єкт
Issue Date: 2016
Description: У статті розглянуто процес трансформації управлінської парадигми створення цінностей на підприємстві в контексті розвитку інноваційної праці. Проведений аналіз ключових соціально-економічних змін встановив зростання складності та невизначеності інноваційної діяльності та ринку, в контексті яких були виділені амбівалентні процеси, з одного боку, формування суспільства зростаючої рефлексії і значне зростання незалежних експертних спільнот, а з іншого, - традиційні спроби підприємства здійснювати редукцію складності та невизначеності інноваційних процесів за рахунок блокування споживчої суб'єктності, стимулювання інформаційної асиметричності, запланованого застарівання, примітивізації споживчого вибору тощо. На основі зафіксованих еволюційних тенденцій в сприйнятті суб'єктами споживання об'єктних цінностей виділено та описано два етапи в їх позиціонуванні: інструментальний і епістемічний. Продемонстровано, що в рамках даних етапів радикально змінюються підходи до менеджменту інноваційного аксіогенезу на підприємстві, що передбачає використання принципово інших гносеологічних оптик для їх дослідження й управління. В роботі на місце дослідного базису висувається концепція автопоетичного аксіогенезу, що актуалізує використання колабораційної парадигми створення інноваційних цінностей, яка ґрунтується на механізмах співтворчості основних стейкхолдерів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/372
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_ЕОУ_3_2016.pdf631,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.