Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/51
Title: СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Other Titles: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Authors: ПРИСЕДСЬКИЙ, Ю. Г.
Issue Date: 1999
Description: В учбовому посібнику наводяться методи первинної статистичної обробки результатів біологічних експериментів; дисперсійного, кореляцій- ного та регресійного аналізів; непараметричні методи статистичної оброб- ки. Подані критерії оцінки вірогідності різниці між середніми, в тому числі і для множинних порівнянь, та вірогідності впливу факторів на об’єкти до- сліджень. Описані основні методи планування експериментів, які використо- вуються для створення математичних моделей та оптимізації біологічних процесів. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників, яки ведуть дослідження в різних галузях біології.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/51
ISBN: 966-7418-2403
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.