Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/847
Title: Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування
Other Titles: Regularities of development of agro-industrial production and the efficiency of its functioning
Authors: Коденська, М.Ю.
Сегеда, С.А.
Keywords: аграрно-промислове виробництво
людський капітал
аграрний сектор
розвиток
закономірність
монокультура
валова додана вартість
стратегія
інвестиції
ефективність
експорт
імпорт
Issue Date: 2018
Abstract: Мета статті – висвітлити значення аграрно-промислового виробництва в економіці країни у контексті розкриття закономірностей його розвитку та проблеми ефективності функціонування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, розрахунковий, факторного аналізу та статистико-економічний. Результати дослідження. Проведено оцінку результатів функціонування аграрного сектору економіки України, визначено місце та його динаміку у структурі валової доданої вартості національного господарства і зовнішньої торгівлі, виявлено низький рівень оплати праці у валовій доданій вартості аграрного сектору економіки, встановлено залежність сільськогосподарського виробництва від кон’юнктури світового ринку, з’ясовано тенденцію щодо формування в країні монокультурного землеробства, що має негативні наслідки для забезпечення продуктивності землі, використання праці людини, її життєдіяльності. Елементи наукової новизни. Ефективний розвиток аграрно-промислового виробництва задовольняється раціональним урахуванням зональних особливостей природно-кліматичного потенціалу країни та застосуванням людських ресурсів, що гарантує добробут населення та продовольчу безпеку країни. Практична значущість. Авторські пропозиції сприятимуть підвищенню культури землекористування, раціональному розміщенню галузей рослинництва і тваринництва, з урахуванням зональних особливостей відповідно до потреб рослин, забезпеченню людини робочим місцем, нарощуванню виробництва різних видів продукції і енергетичних товарів для продовольчої безпеки нації.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/847
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.Стаття_Сегеда.pdf301,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.