Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/863
Title: ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
Other Titles: INTERNATIONAL COMPANIES’ PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM TRANSFORMATION
Authors: Хаджинов, І.В.
Шкурат, М.Є.
Keywords: менеджмент персоналу
інформатизація
міжнародна компанія
мережева модель менеджменту
Issue Date: 2018
Abstract: У роботі проведено аналіз сучасних трансформаційних процесів у системах менеджменту глобальних міжнародних компаній. Зазначено, що на нинішньому етапі розвитку світової економіки людство вступає в еру нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не лише бізнес-ландшафт загалом, а й змінює класичне сприйняття робочого місця та робочої сили зокрема. Доведено, що в сучасній глобальній економіці людський фактор є ключовим чинником функціонування глобальних підприємств, оскільки наявність кадрового потенціалу та його вартість є найважливішими під час вибору місця розташування нових виробництв. Головним трендом трансформаційних процесів у системі менеджменту персоналу є розбудова так званої «компанії майбутнього», яка передбачає зміну традиційної моделі менеджменту на нову – мережеву, для чого необхідним є новий тип лідерів, менеджерів та професіоналів із новим баченням виробничих та корпоративних процесів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/863
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шкурат 06.pdf280,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.