Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/884
Title: Розвиток механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України
Other Titles: Development of the Mechanism of Taxation of Agricultural Enterprises in Ukraine
Authors: Юрчишена, Л.В.
Паращук, О.В.
Keywords: розвиток оподаткування сільськогосподарських підприємств
чистий прибуток
рентабельність
спрощена система оподаткування
податкове навантаження
концепція механізму оподаткування аграріїв
Issue Date: 2020
Abstract: У статті досліджено процес становлення та розвитку механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України; виявлено відповідність цього механізму податковому потенціалу платників; розроблено концептуальні засади щодо вдосконалення податкового законодавства із урахуванням інтересів стейкхолдерів. Проведено ретроспективний аналіз процесу розвитку механізму сплати податків сільськогосподарськими підприємствами України; виокремлено три його етапи та визначено вплив кожного з них на рівень рентабельності підприємств. Завдяки даному аналізу виявлено, що починаючи з 1999 р. в Україні введено спеціальні механізми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Спочатку вони проявляються у формі фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) і спеціального режиму сплати ПДВ, а у 2015 р., майже не змінюючи сутності, трансформуються у сплату єдиного податку 4 групи, котрим зараз користується переважна більшість підприємств галузі. Дана ситуація яскраво показує недосконалість сучасного механізму оподаткування аграріїв, адже будь-які податкові преференції повинні змінюватися та переглядатися щонайменше кожні 5 років, інакше вони призведуть до викривлення економічної кон’юнктури. На основі макроекономічного аналізу виявлено недоліки сучасного режиму оподаткування, що проявляються у відсутності диференціації платників податків за обсягом доходу. У результаті дослідження розроблено концепцію механізму оподаткування аграріїв, що ґрунтується на визначених принципах, меті, завданнях і передбачає застосування диференційованого підходу до оподаткування платників. Також для кожної категорії (великі, середні та малі підприємства) визначено власний механізм стягнення податків.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/884
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2020-7_0-pages-270_277 Юрчишена.pdf534,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.