Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/920
Title: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Other Titles: TRENDS AND PECULIARITIES OF CREDIT ACTIVITIES OF NATIONAL BANKS AT THE PRESENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Authors: Волкова, Н.І.
Кункель, А.А.
Issue Date: 2018
Abstract: Стаття присвячена аналізу тенденцій та особливостей кредитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку економіки. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. У статті визначені основні елементи системи управління кредитною діяльністю, розглянуто структуру кредитного портфелю комерційних банків України та проаналізовано ефективність управління кредитним портфелем шляхом співвідношення основних параметрів управління – дохідності та ризику. Розкрито сутність традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем банку. Зроблено висновок про необхідність підвищення ефективності управління кредитною діяльністю вітчизняних банків шляхом оптимального формування й управління кредитним портфелем при мінімально можливому рівню ризику. Прогнозування кредитного ризику запропоновано здійснювати за допомогою матриці кредитних рішень.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/920
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕОУ №1 (29) 2018, Кункель.pdf706,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.