DSpace Repository

Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С.С. Пішчевича)

Show simple item record

dc.contributor.author Литвиненко, Р. О.
dc.date.accessioned 2022-03-05T14:01:53Z
dc.date.available 2022-03-05T14:01:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 908
dc.identifier.other ISSN 1998-7927
dc.identifier.uri https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2212
dc.description Стаття у науковому журналі Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля en_US
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі встановлення часу засну- вання перших населених пунктів військовими поселенцями Слов’яносербії. В науковій, довідковій і популярній літе- ратурі фігурують різні дати закладання перших слов’яносербських ротних поселень, від 1753 до 1757 року. Цей різнобій дат, на жаль, має місце і в офіційних дер- жавних реєстрах, а також тягне за собою безлад у свя- ткуванні річниць і ювілеїв східноукраїнських сіл і міст. Для розв’язання проблеми залучено хрестоматійне дже- рело, яким виступають мемуари одного зі сербських пер- шопоселенців – С.С. Пішчевича. Але чи не вперше цей твір розглянуто крізь призму ретельного календарно- хронологічного аналізу, який підтвердив точку зору про те, що перші нові поселення Слов’яносербії з’являються навесні 1756 р. При цьому слід відокремлювати ці новост- ворені шанці від тих, які утворилися на місці вже існую- чих казенних слобод і козацьких хуторів, а також від піз- ніших у часі власницьких поселень. en_US
dc.publisher Сєвєродонецьк: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля en_US
dc.relation.ispartofseries ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля;№ 11 (241). – С. 47-53
dc.subject XVIII сторіччя en_US
dc.subject Слов’яносербія en_US
dc.subject історія поселень en_US
dc.subject С.С. Пішчевич en_US
dc.title Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С.С. Пішчевича) en_US
dc.title.alternative ABOUT THE TIME OF THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST SLOVIANOSERBIC SETTLEMENTS (BY MEMORIALS OF GENERAL S.S. PISHCHEVICH) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account