DSpace Repository

Донецько-донська катакомбна культура С.Н. Братченка

Show simple item record

dc.contributor.author Дубяга, А. П.
dc.contributor.author Литвиненко ., Р. О.
dc.date.accessioned 2022-09-09T08:01:33Z
dc.date.available 2022-09-09T08:01:33Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.other УДК 902.01
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-4
dc.identifier.uri https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2372
dc.description Стаття у збірнику ПІВДЕННИЙ АРХІВ (історичні науки) Херсонського державного університету Випуск XXXVІII en_US
dc.description.abstract На основі багаторічної роботи з археологічними джерелами, що походять здебільшого з курган них могильників півдня Східної Європи, глибокого аналізу цих матеріалів науковець дійшов висновку про необхідність включення пам’яток катакомбних культур/груп північно-східного ареалу до складу єдиного утворення, яке запропонував назвати донецько-донською (донською) катакомбною культурою. Базовим критерієм такого об’єднання дослідник вважав схожість поховального обряду, що виступав найбільш стійкою характеристикою, своєрідним спільним знаменником нової археологічної культури. Добре знаючи певну регіональну специфіку катакомбних пам’яток у величезному ареалі цього археологічного утворення, С.Н. Братченко виділяв у рамках донецько-донської катакомбної культури локальні групи/варіанти як робочі одиниці, для зручності окреслені межами річкових басейнів або межирічь. За критерії диференціації правив керамічний посуд з поховань (насамперед його орнамент), а також питома вага тих чи інших обрядово-інвентарних характеристик. Запропоновану С.Н. Братченком новацію більшість науковців або не побачила, або не зрозуміла. Головною причиною цього слід визнати відсутність окремої генеральної праці, у якій би цю концепцію було викладено й обґрунтовано. Таку працю С.Н. Братченко просто не встиг написати. Чи не єдиним, хто помітив і усвідомив глибину ідеї, запропо нованої класиком катакомбної проблематики, є Р.О. Литвиненко, який не лише взяв на озброєння нову культур но-таксономічну одиницю, а й неодноразово актуалізував нову концепцію С.Н. Братченка у своїх працях en_US
dc.publisher Херсон: Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.relation.ispartofseries Видавничий дім «Гельветика» (історичні науки);Випуск – XXXVІII С. 28-32
dc.subject середній бронзовий вік en_US
dc.subject донецько-донська катакомбна культура en_US
dc.subject археологічна таксономія en_US
dc.subject історіографія en_US
dc.subject Middle Bronze Age en_US
dc.subject Donetsk-Don catacomb culture en_US
dc.subject archaeological taxonomy en_US
dc.subject historiography en_US
dc.title Донецько-донська катакомбна культура С.Н. Братченка en_US
dc.title.alternative DONETSK-DON CATACOMB CULTURE OF S.N. BRATCHENKО en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account