Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Просалова, В.А. (2008)
  У статті простежується взаємозв’язок між інтертекстуальною взаємодією і тропікою, виявляється, що інтертекстуальність може передаватися різними тропами чи їх комбінацією.
 • ПРОСАЛОВА, В. А. (Донецьк: Східний видавничий дім, 2007)
  Творчий доробок Г. Кривди чималий за обсягом. Кількість, звичайно, – не основний показник, головне (без сумніву) якість, ідейно-художня вартість створеного. Чи знайде у його творах чиясь душа розраду і заспокоєння, чи ...
 • Просалова, В.А.; Грабова, А.Д. (SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2023-01)
  Євгенія Кононенко є однією з представниць української жіночої літератури, яка набула свого апогею у 90-х роках ХХ століття і представлена такими авторками та вченими, як Софія Павличко, Тамара Гундорова, Оксана Забужко та ...
 • Просалова, В.А. (Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства «Україна-Світ», 2013)
  У доповіді йдеться про українських письменників-експатріантів, які зберегли національну ідентичність в іншо-мовному оточенні, а також проблеми осмислення студентами-філологами їхнього творчого доробку.
 • Савченко, М. В.; Кістерський, Л. Л.; Орєхова, Т. В.; Атаманчук, З. А.; Варламова, М. Л.; Іщук, Ю. А.; Шкурат, М. Є. (Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2023)
  Методичні рекомендації містять загальні положення про виробничу практичну під-готовку здобувачів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжна-родний бізнес. Бізнес переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова ...

View more